RB Data, s. r. o.
Personální a mzdová agentura

cz sk pl
en de

Nabízíme Vám externí zpracování mzdové a personální agendy (outsourcing), co Vám to přinese a co získáte?

 • získáte odborně způsobilého dodavatele služeb a spolehlivého obchodního partnera
 • individuální a vstřícný přístup dodavatele
 • zpracování dat na špičkovém softwaru, umožňujícím různé varianty odměňování zaměstnanců
 • integraci do ostatních informačních systémů a zpracování souvisejících agend
 • získání moderního know-how
 • zbavení se vlastní odpovědnosti za zpracování mezd
 • snížení vlastních personálních nákladů
 • možnost zvýšení efektivity a optimalizace vlastních pracovních procesů
 • garantovanou ochranu osobních dat zaměstnanců a mzdových údajů

Jaké další výhody Vám plynou ze spolupráce se společností RB Data, s. r. o.?

 • úplný poradenský servis v personální a mzdové oblasti a oblasti cestovních náhrad
 • transparentní a snadno ověřitelné náklady na zpracování mezd
 • snadnější plánování a řízení cash-flow
 • možnost datových výstupů a statistik dle Vašich požadavků

Proč je výhodnější zadat zpracování mzdové a personální agendy externí firmě?

 • ušetříme Vaše náklady na mzdovou účetní (mzdu, odvody, školení, kancelář, komunikaci, programové vybavení, výpočetní techniku apod.)
 • uspoříme Váš čas a tím Vám umožníme soustředit se na Váš hlavní předmět činnosti
 • bezpečně ochráníme osobní data Vašich zaměstnanců
 • pomůžeme Vám zvýšit efektivitu pracovních procesů
 • zajistíme stejnou úroveň služeb pro všechny Vaše zaměstnance
 • zbavíme Vás zodpovědnosti za zpracování personální a mzdové agendy
 • budeme plně respektovat Vaše individuální požadavky
 • 100% Vám garantujeme správnost a včasnost zpracování v souladu s aktuální legislativou
 • přebíráme veškerá rizika, spojená s touto činností, jelikož pracujeme na základě příkazních smluv

Ing. Miroslav Raszka
Eva Burkotová
jednatelé společnosti

Pokud máte zájem o naše služby nebo se chcete více informovat, kontaktujte nás.

RB Data, s. r. o. - Personální a mzdová agentura