RB Data, s. r. o.
Personální a mzdová agentura

cz sk pl
en de

O nás

Společnost RB Data, s. r. o. působí na českém trhu již více než dvacet let a je jedním z poskytovatelů externího zpracování mzdové a personální agendy (outsourcing).

Společnost vznikla v roce 1997, má sídlo v Ostravě a neustále zvyšuje počet svých klientů.

Externí zpracování mzdové a personální agendy je nesporně jedním z nástrojů moderního řízení jakékoliv firmy. Ve světě je outsourcing již řadu let hojně využíván jako prostředek ke snížení vlastních nákladů, zvýšení finanční výkonnosti a tím i konkurenceschopnosti. Stále více společností se snaží využít přednosti outsourcingu i v České republice. Doba, kdy se jednotlivé společnosti snažily zabezpečit veškeré činnosti pomocí svých vlastních zdrojů, je již historií. Naše společnost je plně připravena Vás odborně podpořit ve Vašich nových rozhodnutích.

Interní zpracování mzdové agendy sebou nese nemalá rizika. Chyby a omyly ve mzdovém účetnictví vyvolávají řadu problémů jak s nespokojenými zaměstnanci, tak především s velkým rizikem vyměření pokut a penále od orgánů státní správy, zdravotních pojišťoven apod. Snižte svá rizika z této činnosti a přeneste odpovědnost za zpracování mezd na zkušeného a odborně fundovaného dodavatele.

Co Vám externí zpracování mzdové a personální agendy (outsourcing) společností RB Data, s. r. o. přinese a co získáte?

  • získáte odborně způsobilého dodavatele služeb a spolehlivého obchodního partnera
  • individuální a vstřícný přístup dodavatele
  • zpracování dat na špičkovém softwaru, umožňujícím různé varianty odměňování zaměstnanců
  • integraci do ostatních informačních systémů a zpracování souvisejících agend
  • získání moderního know-how
  • zbavení se vlastní odpovědnosti za zpracování mezd
  • snížení vlastních personálních nákladů
  • možnost zvýšení efektivity a optimalizace vlastních pracovních procesů
  • garantovanou ochranu osobních dat zaměstnanců a mzdových údajů

Více o možnostech, přínosu a výhodách naleznete na stránce služby.

RB Data, s. r. o. - Personální a mzdová agentura